Politik for beskyttelse af personoplysninger (GDPR)

Få mere at vide om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger uden at krænke dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger.
Hurtige links

Retten til privatlivets fred er en af de vigtigste menneskerettigheder. I LEP d.o.o.o. (i det f√łlgende ben√¶vnt "virksomheden"), er vi meget bevidste om dette, og vi respekterer derfor vores kunders privatliv og behandler deres personlige data ansvarligt, omhyggeligt og i overensstemmelse med g√¶ldende lovgivning. Adgang til personoplysninger er kun tilladt for autoriseret personale i selskabet og for de kontraherede databehandlere i det omfang og med det form√•l, der er strengt n√łdvendigt for en gnidningsl√łs gennemf√łrelse, sikring og opfyldelse af rettigheder og forpligtelser, der f√łlger af indg√•ede kontraktforhold.

Ved at tr√¶ffe passende foranstaltninger sikrer vi, at uautoriserede personer ikke f√•r adgang til personoplysningerne, beskytter deres fortrolighed og integritet og forhindrer tab eller utilsigtet tilintetg√łrelse af dem i hele behandlingstiden. Vi kan ikke holdes ansvarlige for "hacking" i et computersystem!

Virksomheden og dens databehandlere respekterer fuldt ud de generelle principper for behandling af personoplysninger, som er:

 1. Vi behandler brugernes personlige oplysninger lovligt, retfærdigt og gennemsigtigt.
 2. Vi indsamler personoplysninger til forudbestemte, udtrykkelige og lovlige formål; vi behandler ikke personoplysninger til andre formål, undtagen i tilfælde af behandling til videnskabelige eller historiske forskningsformål og til statistiske formål under visse betingelser.
 3. Personoplysninger behandles i det omfang, der er n√łdvendigt for at opfylde de form√•l, som de behandles til.
 4. Vi sikrer, at de personoplysninger, som vi behandler, er korrekte og regelm√¶ssigt ajourf√łres, og at ukorrekte oplysninger rettes eller slettes.
 5. Vi opbevarer kun personoplysninger, s√• l√¶nge det er n√łdvendigt for de form√•l, som de behandles til.
 6. Vi sikrer passende sikkerhed for personoplysninger, hvilket omfatter forebyggelse af uautoriseret eller ulovlig behandling og utilsigtet tab, √łdel√¶ggelse eller beskadigelse af personoplysninger ved hj√¶lp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

1. KONTAKT TIL PRIVATLIVETS FRED

For sp√łrgsm√•l vedr√łrende behandling og brug af personoplysninger, information, rettelser, blokering, sletning af personoplysninger eller annullering af anmeldelses samtykke, annullering af samtykke, bedes du kontakte info@

vin-ture-slovenien.comwinetastingbled.com (i det f√łlgende ben√¶vnt "e-mail-adresse" i punkt 1).

2. HVILKE PERSONOPLYSNINGER DER INDSAMLES

 • Grundl√¶ggende personoplysninger (f.eks. navn og efternavn);
 • kommunikationsdata (f.eks. adresse, mail, telefonnummer);
 • oplysninger om kommunikation mellem virksomheden og dig;
 • betalingsdata;
 • alle andre oplysninger, der er indhentet p√• grundlag af samtykket.

3. HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger:

 • hvis det er n√łdvendigt for indg√•else og/eller opfyldelse af en kontrakt (ans√łgning om et arrangement, en workshop osv.)
 • hvis det kr√¶ves i henhold til lovgivningen;
 • hvis der er givet samtykke (som til enhver tid kan tilbagekaldes);
 • hvis behandlingen er n√łdvendig af hensyn til virksomhedens eller en tredjeparts legitime interesser.

3.1. BEHANDLING P√Ö GRUNDLAG AF EN INDG√ÖET KONTRAKT

Virksomheden behandler personoplysninger om enkeltpersoner for at opfylde sine forpligtelser i henhold til et kontraktligt forhold med henblik p√• tilrettel√¶ggelse af arrangementer, workshops eller andre tjenester, der er aftalt mellem de kontraherende parter. I forbindelse med ud√łvelsen af rettigheder og opfyldelsen af kontraktlige forpligtelser behandler virksomheden personoplysninger om enkeltpersoner til f√łlgende form√•l:

 • identifikation af en person;
 • udarbejdelse af tilbuddet og indg√•else af kontrakten;
 • levering af tjenester, hvorved virksomheden kan give dataene til kontraktpartnere, der skal gennemf√łre en individuel tjeneste (f.eks. en udbyder af overnatninger osv.)
 • at sende meddelelser til enkeltpersoner om gennemf√łrelsen af kontraktforholdet;
 • at informere om √¶ndringer i lovgivningen p√• et bestemt omr√•de eller √¶ndringer i salgsbetingelserne;
 • faktureringstjenester;
 • l√łsning af indsigelser eller klager;
 • gennemf√łrelse af eventuelle inddrivelsesprocedurer, et salg af fordringer;
 • til andre form√•l, der er n√łdvendige for indg√•else eller gennemf√łrelse af et kontraktforhold.

I det omfang det er strengt n√łdvendigt for autentificering og identifikation af transaktioner, behandler virksomheden data med henblik p√• udarbejdelse af rapporter og planl√¶gning af yderligere aktiviteter.

Med henblik p√• at organisere arrangementer og relaterede tjenester eller andre tjenester, der er bestilt af en person, behandler virksomheden alle n√łdvendige oplysninger. Dette omfatter is√¶r, men ikke udelukkende: navn, fornavn, efternavn, f√łdselsdato, adresse, sted, land, telefonnummer, e-mail osv.

Vi har ikke brug for udtrykkeligt samtykke til kontraktmæssig behandling af personoplysninger.

Ved arrangementer eller workshops, der udelukkende er forbundet med fotografering og offentligg√łrelse af billeder (p√• Facebook, Twitter, YouTube og Instagram), er det angivet, at fotografering og offentligg√łrelse af billeder er en del af arrangementet eller workshoppen. Selv om fotografering og offentligg√łrelse af billeder er et kontraktligt forhold, skal virksomheden stadig indhente udtrykkeligt samtykke fra den enkelte. I tilf√¶lde, hvor der ikke gives udtrykkeligt samtykke til fotografering og offentligg√łrelse af billeder, og hvor virksomheden ikke kan sikre, at en person ikke vil v√¶re p√• billedet, er virksomheden berettiget til at afvise ans√łgningen om et s√•dant arrangement eller en s√•dan workshop.

Hvis den enkelte ikke giver alle de personoplysninger, som virksomheden har brug for til at opfylde kontraktforholdet, kan virksomheden ikke udf√łre den enkeltes ordre. Virksomheden indhenter og behandler derfor altid kun de personoplysninger, der er n√łdvendige for at opfylde kontraktforholdet.

3.2. BEHANDLING P√Ö GRUNDLAG AF LOVGIVNINGEN

Retsgrundlaget betyder, at virksomheden behandler personoplysninger om en person for at opfylde de gældende juridiske forpligtelser, der er pålagt i henhold til lovgivningen. I Republikken Slovenien er de juridiske forpligtelser til at behandle visse personoplysninger navnlig bestemt af:

Lov om merværdiafgift ZDDV-1;

Skatteprocedureloven;

Selskabsloven;

Regnskabsloven;

Regler om gennemf√łrelse af momsloven;

Slovenske regnskabsstandarder.

Hvis virksomheden behandler personoplysninger om en person, der har foretaget et onlinek√łb eller en bestilling af en tjenesteydelse, opbevarer virksomheden fakturaen i 10 √•r (samt den enkeltes/k√łbers oplysninger om kontoen).

3.3. BEHANDLING P√Ö GRUNDLAG AF LEGITIM INTERESSE

Virksomheden kan behandle oplysninger p√• grundlag af en legitim interesse, som virksomheden eller en tredjepart forf√łlger, undtagen n√•r s√•danne interesser g√•r forud for interesserne eller de grundl√¶ggende rettigheder og frihedsrettigheder for en person, som oplysningerne, der kr√¶ver beskyttelse af personoplysninger, vedr√łrer, navnlig n√•r oplysningerne vedr√łrer et barn. I tilf√¶lde af yderligere brug af indsamlede oplysninger om en person foretager virksomheden en vurdering i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning. En s√•dan videre anvendelse af data i pseudonymiseret eller aggregeret form udg√łr f.eks. lovlig anvendelse af data til markedsf√łring og andre forretningsm√¶ssige eller tekniske analyser af virksomheden.

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse h√łrer direkte markedsf√łring ogs√• under legitime interesser. Med henblik p√• direkte markedsf√łring kan virksomheden oprette individuelle profiler uden samtykke p√• grundlag af grundl√¶ggende oplysninger om udvalgte tjenester, f.eks. typen af eller s√¶rlige karakteristika ved den valgte tjeneste, tidspunktet for udv√¶lgelsen eller tidligere markedsf√łringskontakter med den enkelte, navnlig med hensyn til den udtrykte interesse eller manglende interesse for visse tjenester. En s√•dan grundl√¶ggende profilering m√• aldrig omfatte f√łlsomme oplysninger. En person kan g√łre indsigelse mod behandlingen i henhold til retten til begr√¶nsning (punkt 7.4).

P√• grundlag af legitim interesse kan virksomheden kontakte den p√•g√¶ldende person for at forbedre tjenesten eller fastsl√• hans tilfredshed med tjenesterne, selv n√•r dette ikke er strengt n√łdvendigt for gennemf√łrelsen af kontrakten. P√• grund af den enkeltes interesse kontakter virksomheden ikke de personer, der har gjort indsigelse mod dette.

Virksomheden har en legitim interesse i at opbevare og videreanvende data til analyser og forskning med henblik p√• markedsf√łring, forretningsplanl√¶gning og lignende indtil udl√łbet af den lovbestemte opbevaringsperiode.

3.4. BEHANDLING BASERET P√Ö SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Udtrykkeligt samtykke er grundlaget for behandling af personoplysninger, som selskabet ikke har et juridisk eller kontraktm√¶ssigt retsgrundlag for. Samtykket kan f.eks. vedr√łre f√łlgende:

 • information om andre af virksomhedens tilbud og tjenester, hvilket udelukkende sker via den kommunikationskanal, som den enkelte har valgt;
 • at fotografere og optage et arrangement eller en workshop med henblik p√• at pr√¶sentere virksomhedens aktiviteter og offentligg√łre fotos, videoer og lydoptagelser p√• virksomhedens websted og p√• Facebook-, Twiter-, YouTube- og Instagram-profiler.

Den enkelte giver selv sit samtykke, og hvis der er tale om et barn, gives samtykket af en af forældrene eller en lovlig repræsentant.

I disse tilf√¶lde gennemf√łres behandlingen af personoplysninger i det omfang og til de form√•l, der er tilladt i henhold til den enkeltes erkl√¶ring og gennem aftalte kommunikationskanaler, indtil den annulleres.

Hvis den enkelte ikke giver sit samtykke til indsamling og behandling af personoplysninger til et eller flere form√•l, der er angivet i et individuelt samtykke, har dette ingen konsekvenser for de oplysninger, hvis behandling gennemf√łres p√• grundlag af andre retsgrundlag.

Personoplysninger, der indsamles på grundlag af samtykke, vil kun blive behandlet inden for rammerne af og til formålet med det givne samtykke og vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre dette udtrykkeligt er angivet i samtykket, og den enkelte person accepterer, at personoplysningerne kan videregives til den databehandler, der er angivet i samtykket.

Den enkelte kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger ved at kontakte vores databeskyttelsespunkt (punkt 8). Samtykket kan annulleres ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er anf√łrt i punkt 1.

4. HVOR LÆNGE OPBEVARES PERSONOPLYSNINGERNE?

Personoplysninger skal opbevares i overensstemmelse med de g√¶ldende regler om beskyttelse af personoplysninger. De opbevares kun s√• l√¶nge, som det er n√łdvendigt for de form√•l, som de behandles til, eller i henhold til loven. Vi opbevarer personoplysninger, som vi behandler p√• grundlag af den enkeltes personlige samtykke, permanent, indtil de slettes. Personoplysninger, som vi behandler p√• grundlag af loven eller kontraktforholdet, opbevares s√• l√¶nge, som loven bestemmer.

Hvis oplysningerne behandles p√• grundlag af en persons samtykke som f√łlge af markedsf√łring af virksomheden, kan oplysningerne behandles i det n√łdvendige omfang, s√• l√¶nge det er n√łdvendigt for denne markedsf√łring eller disse tjenester.

Efter udl√łbet af opbevaringsperioden slettes personoplysningerne effektivt og permanent eller anonymiseres, s√•ledes at de ikke l√¶ngere kan knyttes til en person.

5. HVORDAN BESKYTTER VI PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret adgang eller brug samt mod utilsigtet tab eller forringelse af deres integritet. Vi har udformet disse foranstaltninger under hensyntagen til vores it-infrastruktur, den mulige indvirkning på den enkeltes privatliv og omkostninger og i overensstemmelse med gældende industristandarder og -praksis. Vores kontraktlige databehandlere må kun behandle dine personoplysninger, hvis de overholder disse tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Ved at opretholde datasikkerhed forstås beskyttelse af personoplysningernes fortrolighed, integritet og tilgængelighed:

 • fortrolighed og integritet: personoplysninger om enkeltpersoner skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod utilsigtet tab, √łdel√¶ggelse eller skade;
 • tilg√¶ngelighed: Vi skal sikre, at autoriserede databehandlere kun har adgang til personoplysninger, n√•r det er n√łdvendigt.

Vores sikkerhedsprocedurer omfatter adgangssikkerhed, sikkerhedskopier, overvågning, revision og vedligeholdelse, håndtering af sikkerhedshændelser osv.

6. HVEM BEHANDLER PERSONOPLYSNINGER

Afh√¶ngigt af de form√•l, hvortil vi behandler personers personoplysninger, kan vi videregive disse oplysninger til f√łlgende kategorier af databehandlere:

 1. a) Inden for virksomheden en ansat.
 2. b) Vores forretningspartnere som vi kr√¶ver, at de overholder de g√¶ldende love og politikken for beskyttelse af personoplysninger og er meget opm√¶rksomme p√• fortroligheden af personoplysningerne:
 • bureauer og udbydere af reklame, markedsf√łring og salgsfremmende foranstaltninger, f.eks. MailChimp, Google (Google - kun cookie-id til remarketing, e-mailadresse til visning af annoncer i Google AdWords, cookie-id til analyse i Google Analytics; Facebook - kun cookie-id til remarketing, e-mailadresse til visning af annoncer i Facebook Custom Audiences), som hj√¶lper os med at gennemf√łre og analysere effektiviteten af vores kampagner og kampagner.
 • virksomheder, der udf√łrer tjenesteydelser for virksomheden, dvs. leverand√łr af regnskabstjenester
 • fysiske og juridiske personer, som er vores kontraktlige partnere og leverer konsulent- eller individuelle tjenester til virksomheden med det form√•l at gennemf√łre et kontraktligt forhold mellem virksomheden og en person (f.eks. partnerbureauer, hoteller, flyselskaber, luftfartsselskaber osv.);
 1. c) andre tredjeparter n√•r det er p√•kr√¶vet ved lov eller lovm√¶ssigt p√•kr√¶vet af hensyn til beskyttelsen af:
 • Virksomheden (overholdelse af love, myndighedskrav, retskendelser, juridiske procedurer, indberetningsforpligtelser og forpligtelser til at informere myndighederne osv.), kontrol eller h√•ndh√¶velse af overholdelse af virksomhedens politik og aftaler;
 • selskabets og/eller dets kunders rettigheder, ejendom eller sikkerhed i forbindelse med virksomhedstransaktioner: i forbindelse med overdragelse eller afh√¶ndelse af hele eller dele af selskabets virksomhed eller p√• anden m√•de i forbindelse med fusioner, konsolideringer, √¶ndringer i kontrollen og reorganisering af selskabet.

Vores forretningspartnere, der er anf√łrt ovenfor under punkt b), m√• kun behandle personers personoplysninger inden for rammerne af vores instruktioner og m√• ikke bruge personoplysninger til at forf√łlge egne interesser. Den enkelte skal v√¶re opm√¶rksom p√•, at de under punkt b) og c) n√¶vnte databehandlere, is√¶r tjenesteudbydere, der tilbyder tjenester inden for rammerne af applikationer og/eller gennem deres egne kanaler, kan indsamle dine personoplysninger s√¶rskilt. I s√• fald er de alene ansvarlige for kontrollen heraf, og deres samarbejde med enkeltpersoner skal ske i overensstemmelse med deres betingelser.

7. DINE MULIGHEDER OG RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Virksomheden sikrer, at enkeltpersoner ud√łver deres rettigheder uden un√łdig forsinkelse, men under alle omst√¶ndigheder senest en m√•ned efter at have modtaget anmodningen. Virksomheden kan forl√¶nge fristen for ud√łvelse af den enkeltes rettigheder med h√łjst to m√•neder under hensyntagen til kompleksiteten og antallet af anmodninger. Hvis fristen forl√¶nges, skal selskabet underrette den p√•g√¶ldende om forl√¶ngelsen senest en m√•ned efter modtagelsen af anmodningen med angivelse af √•rsagerne til forsinkelsen.

N√•r den person, som personoplysningerne vedr√łrer, sender anmodningen pr. e-mail, skal oplysningerne s√• vidt muligt gives elektronisk, medmindre den p√•g√¶ldende anmoder om andet.

7.1. RET TIL ADGANG TIL OPLYSNINGER

Hver enkelt person kan kontakte os på e-mailadressen E-mailadresse E-mailadresse under punkt 1. for at finde ud af, hvilke personoplysninger vi behandler. Hver enkelt person har ret til at få adgang til personoplysninger og yderligere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder:

 • form√•let med behandlingen;
 • kategorierne af personoplysninger;
 • brugere og juridiske enheder, som personoplysninger er blevet eller vil blive videregivet til;
 • n√•r det er muligt, den forventede opbevaringsperiode for personoplysningerne eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastl√¶gge opbevaringsperioden;
 • eksistensen af retten til at kr√¶ve, at administratoren berigtiger eller sletter personoplysninger eller begr√¶nser personoplysninger i forhold til den person, som personoplysningerne vedr√łrer, eller eksistensen af retten til at g√łre indsigelse mod en s√•dan behandling;
 • retten til at indgive en klage til et tilsynsorgan;
 • n√•r personoplysninger ikke indsamles fra en person, alle tilg√¶ngelige oplysninger om deres kilde.

7.2. RET TIL BERIGTIGELSE

Hvis en person finder fejl i sine personoplysninger, eller hvis han finder dem ufuldst√¶ndige eller forkerte, kan han anmode selskabet om at rette eller supplere urigtige eller ufuldst√¶ndige personoplysninger uden un√łdig forsinkelse.

7.3. RET TIL SLETNING

En person kan anmode om at f√• slettet sine personoplysninger uden un√łdig forsinkelse. Virksomheden er forpligtet til at slette personoplysninger uden un√łdig forsinkelse:

 • n√•r personoplysningerne ikke l√¶ngere er n√łdvendige til de form√•l, hvortil de blev indsamlet eller p√• anden m√•de behandlet;
 • hvis den p√•g√¶ldende person tilbagekalder det samtykke, der er grundlaget for behandlingen af personoplysninger, og hvis der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen;
 • hvis den p√•g√¶ldende person g√łr indsigelse mod behandlingen p√• grundlag af virksomhedens legitime interesse, mens der ikke er nogen g√¶ldende juridiske grunde til behandling af personoplysningerne;
 • hvis den p√•g√¶ldende g√łr indsigelse mod behandling til direkte markedsf√łringsform√•l;
 • n√•r personoplysninger skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller den slovenske retsorden;
 • i tilf√¶lde af data, der fejlagtigt er indsamlet fra en mindre√•rig til brug for informationssamfundet, som i henhold til g√¶ldende lovgivning ikke kan give s√•danne data.

(undtagen i visse tilfælde, f.eks. for at bevise transaktionen eller hvis det kræves af loven).

7.4. RET TIL BEGRÆNSNING

Enhver person kan anmode om en begrænsning af behandlingen af sine personoplysninger, når:

 • den p√•g√¶ldende anf√¶gter oplysningernes rigtighed i den periode, der giver virksomheden mulighed for at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte;
 • behandlingen er ulovlig, og den p√•g√¶ldende g√łr indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af dem begr√¶nses;
 • Virksomheden har ikke l√¶ngere brug for personoplysningerne til form√•let med behandlingen, men den person, som personoplysningerne vedr√łrer, har brug for dem for at ud√łve, gennemf√łre eller forsvare juridiske krav;
 • den p√•g√¶ldende har gjort indsigelse mod behandlingen, indtil det er verificeret, om virksomhedens legitime grunde har forrang for den p√•g√¶ldendes grunde.

7.5. RET TIL OVERF√ėRSEL AF OPLYSNINGER

Enhver person har ret til at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som han eller hun har givet virksomheden, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbart format og har ret til at overf√łre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra virksomhedens side, hvis behandlingen er baseret p√• samtykke i henhold til en kontrakt eller en aftale, og behandlingen udf√łres med automatiserede midler.

7.6. RET TIL AT G√ėRE INDSIGELSE

Enhver person har ret til til enhver tid at g√łre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger p√• grundlag af grunde, der er relateret til hans/hendes s√¶rlige omst√¶ndigheder, og som er baseret p√• virksomhedens eller en tredje persons juridiske interesser. I dette tilf√¶lde oph√łrer Selskabet med at behandle personoplysninger, medmindre det viser sig at v√¶re n√łdvendigt af behandlingsm√¶ssige √•rsager, der g√•r forud for den enkeltes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til h√•ndh√¶velse eller forsvar af retskrav. N√•r personoplysninger behandles med henblik p√• direkte markedsf√łring, har den enkelte til enhver tid ret til at g√łre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedr√łrende den p√•g√¶ldende med henblik p√• en s√•dan markedsf√łring, herunder profilering, hvis den vedr√łrer en s√•dan direkte markedsf√łring. Hvis direkte markedsf√łring er baseret p√• samtykke, kan retten til at g√łre indsigelse ud√łves ved at annullere det givne samtykke.

8. HVEM KAN JEG KONTAKTE, HVIS JEG HAR SP√ėRGSM√ÖL VEDR√ėRENDE MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Vi har organiseret et kontaktpunkt, der kan besvare dine sp√łrgsm√•l eller krav vedr√łrende dine personoplysninger (og deres behandling) og ud√łvelsen af dine rettigheder. Du kan sende os en e-mail-adresse under punkt 1.

Med henblik p√• p√•lidelig identifikation ved ud√łvelse af rettighederne i forbindelse med personoplysninger kan vi kr√¶ve yderligere oplysninger fra dig, og vi kan kun n√¶gte at handle, hvis vi kan bevise, at vi ikke kan identificere dig p√• p√•lidelig vis.

9. RET TIL AT INDGIVE EN KLAGE I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Alle har ret til at indgive en klage i forbindelse med behandling af personoplysninger Klager skal sendes til den e-mailadresse, der er anf√łrt i punkt 1. Du har ogs√• ret til at indgive en klage direkte til informationskommiss√¶ren, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger vedr√łrende dig er i strid med slovenske eller EU-regler om beskyttelse af personoplysninger. Hvis du har ud√łvet retten til at f√• adgang til oplysningerne, og du efter at have modtaget afg√łrelsen mener, at de personoplysninger, du har modtaget, ikke er de personoplysninger, du har anmodet om, eller at du ikke har modtaget alle de kr√¶vede personoplysninger, kan du indgive en begrundet klage til selskabet inden for 15 dage, inden du indgiver en klage til informationskommiss√¶ren. Virksomheden tr√¶ffer afg√łrelse om klagen som om en ny anmodning inden for fem arbejdsdage efter modtagelsen.

GDPR træder i kraft på datoen 10.04.2019.

Rejs til Balkan gennem Slovenien, Kroatien, Serbien, Montenegro, Bosnien og Albanien og oplev gamle byer, Adriaterhavet, nationalparker og meget mere.
© Copyright by Balkan-ture
Portef√łljeselskab for Opdagelse af verden.